Louis Vuitton Stratos Monogram Vintage

Louis Vuitton
Stratos Monogram Vintage
Dimensioni: 60 x 40 x 18 cm
Condizioni discrete